U bent hier

Goed bestuur: samenwerking met de beleidsorganen

Een vzw leiden is niet alleen de taak van de directie. De raad van bestuur en de algemene vergadering zijn belangrijke beleidspartners voor elke vzw. Een goede samenwerking met deze organen ondersteunt de bloei en groei van de vzw. Om voor jezelf na te gaan of de samenwerking goed verloopt, is er ook een website over Goed Bestuur. 

Beleidsorganen

Zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering zijn een verplichting volgens de vzw-wet. Als je graag de wettelijke bepalingen naleest, vind je deze in de wet van 2 mei 2002.

Deze organen bestaan uit beleidsvrijwilligers die vanuit een sterk engagement vaak nauw betrokken zijn bij de organisatie. Uitzonderlijk zijn er ook professionele bestuurders. De competenties van alle bestuurders en van de directie optimaal inzetten, kan een grote meerwaarde genereren voor de vzw. 

In dit onderdeel gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de bevoegdheden van elk orgaan?
  • Welke samenstelling kennen ze best?
  • Hoe kan de samenwerking tussen directie en raad van bestuur optimaal verlopen?
  • Voor welke uitdagingen staan raden van bestuur vandaag en hoe kan je daar op inspelen?

Met dank aan Jan Verbanck van Acerta voor zijn bijdragen.

Goed bestuur

Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met Verso en UNIPSO, kwam de website www.goedbestuur.be tot stand. Die site vormt een concreet, praktisch en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument voor de directie en de raad van bestuur van elke social profitonderneming.

Op basis van uw deelname krijgt u een rapport op maat van uw onderneming, dat u in staat stelt om het bestuur in de organisatie te evalueren en eventueel bij te sturen. De tool is ook een ideaal instrument om je organisatie te benchmarken met andere organisaties. De deelname aan de tool is bovendien volledig gratis en beschikbaar voor de social profit in heel België.

In het najaar van 2016 lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, ook twee reeksen aanbevelingen voor het bestuur van organisaties in zorg en welzijn: een voor socialprofitorganisaties en een voor profitorganisaties. Deze aanbevelingen bouwen verder op de verzamelde expertise rond dit thema, binnen en buiten de social profit, en werden ook getoetst bij werkgeversorganisaties in zorg en welzijn en de Koning Boudewijnstichting.


 

Visie op organisatie en HR