U bent hier

Kortgeschoolden

46,5% van alle werkzoekenden zijn kortgeschoold (cijfers van maart 2015). Kortgeschoolde werkzoekenden of medewerkers hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt. De meeste jobs worden immers steeds complexer en de eisen hoger. Jongeren die zonder kwalificaties de schoolbanken verlaten en op zoek zijn naar een eerste werkervaring, vormen een bijzonder kwetsbare groep.

Je bent kortgeschoold als je geen diploma van het hoger secundair onderwijs hebt of een diploma van een 6e beroeps zonder 7e specialisatiejaar.

Als je als werkgever kansen biedt aan kortgeschoolden, kan je tijdens de eerste zes maanden een beroep doen op jobcoaching. Of je kan kiezen voor een individuele beroepsopleiding (IBO), een opleiding op de werkvloer, begeleid door VDAB.

Je komt in bepaalde gevallen (voor jongeren en 50+’ers) ook in aanmerking voor verminderde bijdragen van sociale zekerheid. Vraag dit na bij je sociaal secretariaat.