U bent hier

Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in onze organisaties. We vergeten op die manier de talenten en vaardigheden van een grote groep mensen te benutten. Bovendien brengen mensen met een migratieachtergrond een nieuw netwerk aan om je organisatie bekend te maken en positief uit te dragen.

Onze partner VIVO zet Ouarda Charbouch in de kijker. Crescendo, een thuisbegeleidingsdienst van Emmaus vzw, benut haar talent en ideeën.

Van de 3,6 miljoen inwoners van Vlaanderen die op arbeidsleeftijd zijn, is 9,1% allochtoon. Een vierde van de allochtonen (25,7%) is werkzoekend, tegenover slechts 5% van de Vlamingen. Nergens in Europa zijn de cijfers zo slecht. En dat is zonde, want er zijn een hoop competenties en talenten die we op die manier niet benutten.

In 2014 werden de sociale partners het eens over een eenduidige definitie voor de benaming ‘allochtoon’. Al wie een nationaliteit heeft die niet behoort tot de vijftien landen die voor 2004 toetraden tot de Europese Unie, wordt gecatalogeerd als ‘allochtoon’. Inwoners van landen als Estland, Polen, Bulgarije en Cyprus zijn dus ook allochtonen op de arbeidsmarkt.

Omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer

Omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer kan een uitdaging zijn. Verschillende gebruiken en vooronderstellingen zorgen soms voor misverstanden. Denk maar aan verschillende manieren van begroeten en elkaar al dan niet aankijken in een gesprek. Of een Aziatische medewerker die geen mening geeft als je input vraagt. Beleefd is immers om altijd je meerdere te volgen. Jij kan denken ‘waarom zegt hij niets?’ terwijl de medewerker denkt ‘waarom vraagt zij dat nu? Zij is toch de baas.’. 

Ook rond religie en het tonen van religieuze symbolen op de werkvloer kunnen vragen rijzen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vragen om te bidden op de werkvloer? Hoe ver ga je in het aanpassen van maaltijden?

Heel wat sectoren en initiatieven spelen op deze en andere vragen in met websites waar je gerichte informatie kan vinden.

Religieuze kalender

Ken je de feestdagen van je medewerkers niet? Op de religieuze kalender die Orbit vzw elk jaar uitgeeftvind je de feestdagen terug die gelden in het katholicisme, hindoeïsme, jodendom en de islam.