U bent hier

Competenties

Een competentie is de individuele capaciteit om kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd aan te wenden in het handelen, in functie van de concrete en dagelijkse werksituatie. Een competentie wordt zichtbaar in het concrete gedrag van een medewerker. Onderliggende kennis, vaardigheden en attitudes bepalen dit gedrag. Je kan bepalen welke competenties medewerkers nodig hebben om een bepaalde functie goed uit te oefenen (competentieprofiel). Elke individuele medewerker beschikt echter ook over een persoonlijke set aan competenties. In een competentiebeleid breng je idealiter beide kanten in kaart: welke competenties hebben we nodig voor de uitvoering van de taken/functies én welke competenties bezitten de mensen die bij ons werken? 

HR-info

Tools

Cases