U bent hier

Visie op organisatie en HR

Aan een degelijk personeelsbeleid kan je niet beginnen als je je eigen organisatie niet kent. Wat zijn de missie en doelstellingen? Voor welke veranderingen staan we? Welke cultuur willen we uitdragen, zowel intern als naar buiten toe? Onder themablok 'visie op organisatie en HR' vind je informatie en slimme tips om je onderneming te doorgronden en een identiteit te geven. Pas dan is de tijd rijp voor 'medewerkersbeleid'.

Een vzw leiden is niet alleen de taak van de directie. De raad van bestuur en de algemene vergadering zijn belangrijke beleidspartners voor elke vzw.

Alles verandert voortdurend, meestal geleidelijk en ongemerkt. Ook een organisatie is continu in beweging. Als we het op organisatieniveau over verandering hebben, dan doelen we meestal op geplande veranderingen. Het kan gaan om de invoering van een nieuwe technologie of werkwijze, om nieuwe werkprocessen, een fusie of besparingen. En of het nu om een opgelegde, dan wel een zelfgekozen verandering gaat, we willen ze sturen in een richting die noodzakelijk of gewenst is. Omwille van een veranderende context, verwachtingen of regelgeving. Deze geplande veranderingen vormen de focus van dit hoofdstuk.

Hoe kan je door aanpassingen aan de organisatiestructuur- en werkcultuur de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren?

Tools

Cases

Events