U bent hier

Hoe ver sta je met de ontwikkeling van je team?

Deze 'fasenscan van Tuckman' gaat na in welke fase de teamontwikkeling zich bevindt. De verschillende stellingen hebben betrekking op de ontwikkelingsfasen van een team. Je dient iedere stelling te scoren, een 5 wanneer je het volledig met de stelling eens bent tot een 1 wanneer je het niet eens bent met de stelling. 


Commentaar van een HR-expert

"Dit model van Tuckman geeft weer in welke groepsdynamische fase een team zich bevindt - wat voor een begeleider fijn om weten is, maar voor een team zelf niet altijd helpend. De titel teamontwikkelingsmodel is dan ook misleidend. De vragenlijst geeft immers enkel aan of een groep zich in de forming-, norming-, storming- of performingfase bevindt. Van een teamontwikkelingsmodel verwacht ik dat het aangeeft op welke domeinen het team nog verder dient te werken om in een hoger stadium van ontwikkeling te komen. Concreet werk ik zelf graag met het teamontwikkelingsmodel van Ron Fry (SDRPI), dat stelt dat doelen, rollen en procedures best duidelijk zijn om conflicten op interpersoonlijk niveau te vermijden of zelfs op te lossen. Bij conflicten in groepen laat ik soms de vragenlijst van Fry vooraf invullen om in een eerste sessie samen met de groep te bekijken op welk van de 4 niveaus het eerst werk geleverd moet worden."

Carine Drijkoningen


 

Ontwikkeld door: 

Roeland Broeckaert