U bent hier

Medewerkersbevraging

Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Deze tool geeft enkele handige tips!


Commentaar van een HR-expert

Medewerkersbevraging: goede tekst met interessante tips. Ik zou nog volgende twee tips willen meegeven:

  • Houd de vragenlijst kort. Lange vragenlijsten hebben verschillende nadelen. Het is moeilijker om er de echte prioriteiten uit te halen en er is een risico op 'bevragingsmoeheid', wat leidt tot lagere deelnemingspercentages. 
  • Beter meerdere kleine dan jaarlijks één grote bevraging. Als er maar één meting per jaar plaats vindt, dan duurt het lang vooraleer het effect van ondernomen acties gemeten wordt en het laat de leidinggevende toe om te treuzelen met het voeren van een bespreking en het ondernemen van acties. Het voeren van continue, korte enquêtes is zeker een nieuwe trend in medewerkersbevragingen.

Bart Moens