U bent hier

Leidinggevenden
21
okt
2019
Inzicht verwerven in de opmaak van een efficiënt uurrooster, rekening houdend met de wetgeving, noden van de dienst en wensen van de medewerkers. Inzicht verwerven in personeelsplanning en toepassing op de eigen situatie: het juiste aantal personeelsleden met de juiste kwaliteiten op de juiste plaats op de werkvloer.
Leidinggevenden
21
okt
2019
Vlaams opleidingsverlof vervangt Betaald educatief verlof Sinds 1 september heeft elke werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat zij afwezig mogen zijn van het werk met behoud van loon om bepaalde opleidingen te volgen of om te studeren. Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het Betaald educatief verlof (BEV), maar de voorwaarden en procedure verschillen...
Leidinggevenden
21
okt
2019
Een sociale onderneming die zich wil voorbereiden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen, doet er goed aan om ook haar bestuurlijke slagkracht tegen het licht te houden. Wil je de principes van goed bestuur vertalen in je werking? Ben je op zoek naar de juiste ondersteuning hiertoe of zoek je een klankbord om de juiste vragen te stellen? Dan is het acceleratie-event bestuurlijke...
22
okt
2019
Op dinsdag 22 oktober staan 10 HR-experten voor je klaar om je tijdens 4 speeddatesessies een gepast advies te geven op je HR-vragen.
Leidinggevenden
22
okt
2019
Eén op vijf mensen krijgt in zijn leven te maken met een psychisch probleem. Het is dus niet ondenkbeeldig dat er in elk team medewerkers zijn die vroeg of laat een psychisch probleem krijgen. Dan gaat het niet louter om gevoelens van angst of verdriet, maar om een aandoening die het dagelijks leven van de persoon verstoort.
Leidinggevenden
22
okt
2019
De veranderingen volgen mekaar steeds sneller op en verhogen de complexiteit en de nood aan wendbaarheid. Daarnaast zal iedereen langer moeten werken. U staat dus voor torenhoge uitdagingen: hoe blijft u uw werknemers motiveren? Hoe zorgt u voor zinvol en werkbaar werk? Hoe laat u het potentieel van uw medewerkers bovendrijven?
Coördinatoren en medewerkers
22
okt
2019
Om multidisciplinaire teams aan te sturen of mensen te laten samenwerken aan (tijdelijke) opdrachten kunt u niet altijd terugvallen op een hiërarchische positie. Dit niet-hiërarchisch leidinggeven vergt enkele specifieke vaardigheden die tijdens deze training centraal staan.
Leidinggevenden
23
okt
2019
Verlies je teveel tijd en energie aan vergaderingen en meetings? In de workshop leer je 'slim' vergaderen en ontdek je technieken die echt werken. Je leert wat je kan doen om meetings gesmeerd en doelgericht te laten verlopen.
Leidinggevenden
24
okt
2019
Doel van de vorming - het creëren van verbinding in je team - het bevorderen van samenwerking - het oplossen van conflicten - het vergroten van werkplezier
Leidinggevenden
24
okt
2019
Eind 2011 organiseerde Stimulearning voor het eerst de L&D Talks met als doel L&D-professionals in België bij te laten leren van specialisten uit het buitenland.
Leidinggevenden
24
okt
2019
Focus op de kernwaarden van je organisatie en op het primaire proces, duidelijke communicatie, duidelijk en ondersteunend leiderschap lijken de basisingrediënten voor een geslaagd veranderingsproces.
Leidinggevenden
28
okt
2019
In deze vorming verkennen we in een logische opbouw de valkuilen én mogelijkheden van omgaan met werkdruk en resultaatsverwachtingen. We vertrekken vanuit de eigenheid van social profit en publieke sectoren, het werken met kenniswerkers, het mikken op vaak moeilijk te concretiseren doelen, …
29
okt
2019
De arbeidskrapte tiert welig in de zorgsector. 85% van de werkzoekenden in West-Vlaanderen behoort tot een specifieke doelgroep die moeilijk(er) aan de slag geraakt. De zorgsector in West-Vlaanderen benut op vandaag nog te weinig het potentieel van deze doelgroepen. W4W ZORG zoomt in op een aantal sectorale en beleidsinstrumenten waarmee we de tewerkstellingskansen van deze doelgroepen kunnen...
Leidinggevenden
04
nov
2019
Vlaams opleidingsverlof vervangt Betaald educatief verlof Sinds 1 september heeft elke werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat zij afwezig mogen zijn van het werk met behoud van loon om bepaalde opleidingen te volgen of om te studeren. Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het Betaald educatief verlof (BEV), maar de voorwaarden en procedure verschillen...
Leidinggevenden
05
nov
2019
Hoe kan je als hoofdverpleegkundige zorgen voor de fysieke en mentale gezondheid van je team?
Leidinggevenden
07
nov
2019
In deze workshop leer je vanuit de principes van verbindend leiderschap de diversiteit ombuigen van een hindernis naar een kracht voor je team.
07
nov
2019
Mentor vzw
Aan het einde van deze opleiding heb je je eigen actieplan in handen voor een cultuurboost in jouw organisatie!
Leidinggevenden
07
nov
2019
In deze opleiding leer je feedback geven en ontvangen op een positieve, constructieve en toekomstgerichte manier. Helder, to-the-point en zonder de samenwerking te verzuren.
Leidinggevenden
07
nov
2019
Werk aangepast aan chronisch zieken of mensen met een arbeidshandicap: wat kunnen werkgevers daarvoor doen en waarop hebben werknemers recht? Dat bespreekt het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid (GOHA) op z’n jaarlijkse gespreksavond. Want zowel werknemers als werkgevers hebben baat bij redelijke aanpassingen.
Leidinggevenden
08
nov
2019
Het socratisch gesprek is meer dan een methodiek om gesprekken te voeren of te leiden. Het is een stijl, een ambacht gekenmerkt door scherpte, ironie, helderheid, efficiëntie, diepgang. Wie zich deze stijl eigen maakt, voert op een meer doortastende manier professionele gesprekken als leerkracht, coach, leidinggevende, dokter …
Leidinggevenden
08
nov
2019
Macht en onmacht (h)erkennen. Ontdekken hoe je er zelf mee omgaat en omzetten in kracht.
Leidinggevenden
08
nov
2019
Smaakmakers Veerkrachtig Organiseren Hoe schep je een omgeving waarin mensen bevlogen kunnen blijven werken? Het ABC-model (of de zelfdeterminatietheorie) biedt inzichten en handvaten.
Leidinggevenden
13
nov
2019
Hoe helpen een heldere visie, moedig leiderschap en een sterke organisatiecultuur je te evolueren naar een 'digitale organisatie' waar dit alles centraal staat?
Leidinggevenden
14
nov
2019
Wat is de impact van digitalisering op jobs in de social profit? Dat is op 14 november dé vraag van de dag. Enkele experten kaderen de evoluties en geven aanbevelingen. Daarnaast delen tal van collega's uit de sector hun ervaring en praktische tips.
Leidinggevenden
14
nov
2019
Introductie 2-daagse in deze eenvoudige én uiterst efficiënte techniek om mensen te begeleiden.
medewerkers
14
nov
2019
De opleiding heeft als doel om medewerkers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van 'werkpleklerenden' (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).
Leidinggevenden
18
nov
2019
Tijdens deze training maken we een onderscheid tussen leiderschap en management. Managen is de taakgerichte kant, zoals plannen en zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats is. Leiding geven is de mensgerichte kant: uw medewerkers motiveren, ontwikkelen, stimuleren. Management en leiderschap zijn allebei nodig.
Zorgverleners
19
nov
2019
Tijdens deze vorming kijken we met een speciale “systemische“ bril naar het begrip “team”.
Leidinggevenden
19
nov
2019
Dit congres verdiept zich in evidence-based HRM en gaat dieper in op deze vragen.
Leidinggevenden
19
nov
2019
Je goed voelen op je werk is superbelangrijk. Bedrijven kunnen hun werknemers daarbij helpen.
Leidinggevenden
19
nov
2019
Je goed voelen op je werk is superbelangrijk. Bedrijven kunnen hun werknemers daarbij helpen.
Leidinggevenden
21
nov
2019
Leren om medewerkers te coachen door het stellen van de ‘juiste vragen’.
Leidinggevenden
21
nov
2019
Doel van de vorming - het creëren van verbinding in je team - het bevorderen van samenwerking - het oplossen van conflicten - het vergroten van werkplezier
Leidinggevenden
21
nov
2019
Begrijpen wat seksisme is, de verscheidene uitingen ervan actualiseren, en de enorme schade die het veroorzaakt, is een grote stap. Een noodzakelijke stap voor wie de prestaties en inclusie binnen zijn teams wil ontwikkelen.
Leidinggevenden
21
nov
2019
De anti-discriminatiewetgeving haarfijn toegelicht en toegepast. Deze opleiding wordt gerealiseerd in samenwerking met UNIA. Discriminatie kan zich voordoen op diverse vlakken: gender, handicap, leeftijd, herkomst, sexuele geaardheid, geloof, ...
Leidinggevenden
21
nov
2019
Subsidies kunnen een makkelijke manier zijn om nieuwe projecten op gang te trekken of extra inkomsten en draagkracht te genereren voor iedere organisatie. Toch laten veel organisaties regelmatig kansen liggen om kleine of grote subsidieprojecten in te dienen en goedgekeurd te krijgen.
Leidinggevenden en stafmedewerkers
21
nov
2019
In deze opleiding exclusief voor de non- en social profit gaat u op zoek naar de unieke én authentieke troeven van uw organisatie om die te kunnen vertalen in een campagne om nieuwe mensen te rekruteren en om een retentiebeleid voor de huidige medewerkers op te zetten.
Leidinggevenden
21
nov
2019
5 miljoen. Dat is het aantal banen dat tegen 2020 zal sneuvelen door de opkomst van robots. Een hallucinant cijfer, dat heftige emoties oproept en de prangende vraag doet rijzen: 'Hoe eisen wij mensen onze plek op in die steeds digitaler wordende wereld?' In haar nieuwe boek Authentieke Intelligentie durft Elke Geraerts het quasi-existentiële thema aan te kaarten dat ons allen wakker houdt. Waar...
Leidinggevenden
21
nov
2019
Op dit brainstormevent werken we in kleine werkgroepen rond een aantal uitdagingen binnen dat thema: opleiding en instroom, arbeidsorganisatie, employer branding, communicatie, innovatie, diversiteit …
Studiedag professioneel evenwicht
21
nov
2019
Het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit door een psychische aandoening, blijft stijgen. Eind 2017 waren er meer dan 140.000 mensen in dat geval, een stijging van 39 procent in vijf jaar tijd. De stijging ligt vooral bij een toename van burn-out.