U bent hier

HRscan & Checklist Diversiteit

"HRscan levert duidelijk rapport met praktische tips"HRwijs ontwierp twee gratis vragenlijsten, die samen een beeld schetsen van je medewerkers- en diversiteitsbeleid. We bieden je doorlopend deze gratis tools aan, inclusief begeleiding en feedback!


Foto HRscan brochure.JPGDe HRscan gaat in op 8 aspecten van je personeelsbeleid en stelt je daarover 11 meerkeuzevragen. De antwoorden op die vragen geven een eerste beeld van de sterktes en werkpunten voor jouw organisatie.

Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met je aanwervingsprocedure of je onthaalbeleid? Is er een welzijnsbeleid en maakt de hele organisatie werk van een diversiteitsbeleid? Is de raad van bestuur betrokken?

Het is een meerwaarde om de HRscan in teamverband in te vullen, met leidinggevenden, medewerkers en bestuursleden. Niet iedereen zal elk aspect van HR even ontwikkeld noemen en de discussie die daaruit voortvloeit, legt al meteen aandachtspunten bloot.

Deze gratis HRscan ‘in huis’ duurt een halve dag en laat je bij voorkeur begeleiden door een adviseur van HRwijs. Dat geeft een objectiviteit aan de scan en zorgt voor een omgeving waarin iedere medewerker zich veilig kan uitdrukken. De adviseur geeft je later ook een adviesverslag op maat.

Mieke Mertens – mieke@hrwijs.be, 0473 82 52 38


Diversiteitschecklist Verso.jpg

Met de online Checklist Diversiteit ga je na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Een degelijk diversiteitsbeleid houdt rekening met de verschillen in personen en voorziet in aangepaste maatregelen voor bepaalde doelgroepen.

Is alles in het werk gesteld om iedereen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking?

Je kunt de checklist online invullen, je krijgt er meteen een rapport op maat bij. Ook kan er een medewerker van HRwijs gratis bij je organisatie langskomen om de checklist mee door te nemen, aandachtspunten aan te brengen en tips mee te geven.

Fatma Qorlazja – fatma@hrwijs.be, 0473 82 52 32

ESF-project Ieder Talent Telt
De online checklist diversiteit werd opgebouwd in het kader van het project Ieder Talent Telt, waarin mensen met een migratieachtergrond naar een job in de social profit worden geleid. 

logo.jpg
ESF investeert in jouw toekomst.