U bent hier

Diversiteit

Diversiteit op de werkvloer is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en gelijke kansen en dus inherent aan de social profit. Je hebt er ook alle baat bij om je organisatie open te stellen naar allerlei medewerkers.

 

Een grote verscheidenheid aan levenswijzen, overtuigingen, vaardigheden en talenten is een meerwaarde voor elke organisatie.

Bij het woord handicap of (arbeids)beperking denken we vaak spontaan aan een slechtziende of slechthorende persoon of iemand in een rolstoel. In realiteit gaat het om een veel grotere groep van mensen. Wist je dat 14% van alle werkzoekenden een arbeidsbeperking heeft?

Je vindt een parel van een medewerker met de juiste (vak)technische competenties en motivatie. Alleen de (specifieke) kennis van het Nederlands is onvoldoende om goed te functioneren op de werkvloer.

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in onze organisaties. We vergeten op die manier de talenten en vaardigheden van een grote groep mensen te benutten. Bovendien brengen mensen met een migratieachtergrond een nieuw netwerk aan om je organisatie bekend te maken en positief uit te dragen.

Rekening houden met de levensfase waarin elke medewerker zich bevindt en inspelen op individuele verlangens en noden, draagt bij tot gemotiveerde en gezonde medewerkers.

Mannen en vrouwen hebben soms andere visies, een andere aanpak en andere voorkeuren. Ze vullen elkaar aan. Een goed evenwicht in je personeelsbestand staat ook voor een juiste afspiegeling van de samenleving.

Homo’s, lesbiennes of biseksuelen op de werkvloer: voor de meesten onder ons is het geen issue. Maar hoe holebivriendelijk is je organisatie?

Transgenders zijn mensen bij wie hun (toegekende) biologische geslacht niet (helemaal) samen valt met hun innerlijke identiteit. Een transgender is dus iemand van wie de genderidentiteit, de innerlijke beleving als man of vrouw, anders is dan je zou verwachten op basis van het geboortegeslacht.

46,5% van alle werkzoekenden zijn kortgeschoold (cijfers van maart 2015). Kortgeschoolde werkzoekenden of medewerkers hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt. De meeste jobs worden immers steeds complexer en de eisen hoger.

Kansarmoede is een netwerk aan structurele uitsluiting dat ervoor zorgt dat iemand niet volwaardig kan participeren aan onze samenleving.

Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden als je wil werken aan een personeelsbeleid dat rekening houdt met diversiteit.

Discrimineren mag niet. Maar wanneer is iets discriminatie? Als werkgever zit je vaak met vragen: mag je in een vacature vermelden dat je iemand zoekt met moedertaal Nederlands? Mag je een kandidaat met astma of een chronische darmaandoening weigeren? Hoe ga je om met vragen om pauzes om te bidden?

Tools

Cases